MICROSOFT DYNAMICS AX CHO NGÀNH DỆT MAY

MICROSOFT DYNAMICS AX CHO NGÀNH DỆT MAY

        Có tầm nhìn thấu đáo để ứng phó hiệu quả với các điều kiện thay đổi. Vận hành các quy trình mô phỏng và tạo mẫu mới để thích nghi hiệu quả với các thay đổi[...]

read more

NHẬN DIỆN ERP CHO NGÀNH DỆT MAY

Ngành dệt may với đặc thù quản lý sản xuất riêng của mình luôn đòi hỏi giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP có những tính năng linh hoạt giúp ứng dụng thuận lợi mô hình này vào thực[...]

read more
DMCA.com Protection Status