MICROSOFT DYNAMICS AX VÀ NGÀNH XÂY DỰNG

MICROSOFT DYNAMICS AX VÀ NGÀNH XÂY DỰNG

Các nhà thầu thành công điển hình thường là những người nổi tiếng trong việc thực hiện dự án đúng thời hạn với ngân sách hợp lý. Và những nhà thầu có đầu tư vào công nghệ thông tin đang[...]

read more

“GIẢI CỨU” NGÀNH BÁN LẺ BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các nhà bán lẻ đang tập trung đầu tư cho CNTT ở năm lĩnh vực có thể tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh trong vòng 12 tháng… Tình hình kinh tế đang trở nên khó khăn đến[...]

read more

TRƯỜNG CĐKT PHÚ THỌ ĐÀO TẠO PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 3S ERP

Sau quá trình xây dựng và hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ và Công ty Giải pháp Phần mềm ITG Việt Nam. Giải pháp 3S ERP (Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể)[...]

read more
DMCA.com Protection Status