MS CRM Ở XI MĂNG HOLCIM

MS CRM Ở XI MĂNG HOLCIM

LINFO (Lean Information System) là dự án phần mềm của Công ty Xi măng Holcim Việt Nam, do Công ty Votiva triển khai trên nền Microsoft Dynamics CRM 4.0 (MS CRM). LINFO tận dụng những thế mạnh linh hoạt và[...]

read more

QUẢN LÝ CƠ HỘI

Trên thị trường Việt Nam hiện có nhiều quan điểm phát triển và ứng dụng CRM. Một số nhà phát triển thì phát triển PM CRM theo quan điểm của họ bất kể KH cần gì hay sử dụng thế[...]

read more