ERP: CÂY ĐŨA THẦN CỦA NHÀ BÁN LẺ NỘI ĐỊA?

ERP: CÂY ĐŨA THẦN CỦA NHÀ BÁN LẺ NỘI ĐỊA?

Các nhà bán lẻ trong nước kỳ vọng khi áp dụng giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP sẽ giúp cắt giảm chi phí, nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo tính đồng nhất trong hệ thống… Nói cách[...]

read more

ĐẨY MẠNH ERP TRONG NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Trước đòi hỏi cấp thiết của các nhà đầu tư về chất lượng dịch vụ cùng sức ép cạnh tranh, các công ty chứng khoán đang gấp rút tìm giải pháp tăng lực cho hệ thống CNTT. Tính đến 30/8/2007,[...]

read more
DMCA.com Protection Status