OCB TRIỂN KHAI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG LÕI CỦA CỦA TEMENOS AG

OCB TRIỂN KHAI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG LÕI CỦA CỦA TEMENOS AG

Ngày 19/12/2008, tại TP.HCM, ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông (OCB) và tập đoàn Temenos AG (Thụy Sỹ) đã ký kết triển khai hệ thống ngân hàng lõi. Hệ thống phần mềm Temenos T24 (T24) hợp nhất toàn[...]

read more

“GIẢI CỨU” NGÀNH BÁN LẺ BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các nhà bán lẻ đang tập trung đầu tư cho CNTT ở năm lĩnh vực có thể tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh trong vòng 12 tháng… Tình hình kinh tế đang trở nên khó khăn đến[...]

read more