QUẢN LÝ VÀ IN HÓA ĐƠN GTGT VỚI 3S FINANCE, 3S ERP

QUẢN LÝ VÀ IN HÓA ĐƠN GTGT VỚI 3S FINANCE, 3S ERP

Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2011, các doanh nghiệp sẽ tự chủ trong việc in và sử dụng hóa đơn. Hóa đơn có thể được lập dưới 3 hình thức: đặt in, tự in, hóa đơn điện tử. Các[...]

read more
DMCA.com Protection Status