OFSAA – GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO CHO CÁC NGÂN HÀNG

OFSAA – GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO CHO CÁC NGÂN HÀNG

Ngày 31/8/2010, tại TP.HCM, Tập đoàn Oracle và Công ty Hệ thống thông tin FPT (FIS) đã tổ chức hội thảo “Giải pháp quản lý rủi ro nâng cao hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng”. Các chuyên gia Oracle[...]

read more

CORE BANKING: PHẦN MỀM HẠT NHÂN CỦA NGÂN HÀNG

Phần mềm lõi CoreBanking được coi là hạt nhân toàn bộ hệ thống thông tin của hệ thống ngân hàng thương mại (NH TM) hiện đại với khả năng quản lý rủi ro ở tầm vĩ mô, kiểm soát an[...]

read more
DMCA.com Protection Status