TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ KINH DOANH VỚI CRM ON DEMAND 17

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ KINH DOANH VỚI CRM ON DEMAND 17

Ngày 25/8/2010, Oracle và Công ty HPID đã tổ chức hội thảo “Tăng cường hiệu quả kinh doanh với giải pháp quản trị quan hệ khách hàng (CRM)” và giới thiệu giải pháp Oracle CRM On Demand 17. Ông Phạm[...]

read more

KINH NGHIỆM VỚI MICROSOFT CRM

MS CRM có cấu trúc mở, dễ tuỳ biến theo đặc thù DN. Tuy nhiên, đối với các đơn vị có cấu trúc sản phẩm phức tạp thì cần phải xem xét kỹ khả năng ứng dụng vì PM này[...]

read more
DMCA.com Protection Status