HDBANK TRIỂN KHAI CORE BANKING

HDBANK TRIỂN KHAI CORE BANKING

Công nghệ phần mềm lõi (core banking) là điều kiện cần để hiện đại hóa hoạt động ngân hàng (NH), mở ra khả năng xử lý đa dịch vụ với cơ sở dữ liệu tập trung. Tuy nhiên, các NH[...]

read more
DMCA.com Protection Status