NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA STEVE JOBS

NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA STEVE JOBS

Hôm nay, Steve Jobs đã vĩnh viễn ra đi. Apple đã mất đi một thiên tài sáng tạo có tầm nhìn xa trông rộng và thế giới mất đi một con người tuyệt vời. Steve đã để lại di sản[...]

read more
DMCA.com Protection Status