MICROSOFT DYNAMICS AX VÀ NGÀNH XÂY DỰNG

MICROSOFT DYNAMICS AX VÀ NGÀNH XÂY DỰNG

Các nhà thầu thành công điển hình thường là những người nổi tiếng trong việc thực hiện dự án đúng thời hạn với ngân sách hợp lý. Và những nhà thầu có đầu tư vào công nghệ thông tin đang[...]

read more

MICROSOFT DYNAMICS AX CHO NGÀNH DỆT MAY

        Có tầm nhìn thấu đáo để ứng phó hiệu quả với các điều kiện thay đổi. Vận hành các quy trình mô phỏng và tạo mẫu mới để thích nghi hiệu quả với các thay đổi[...]

read more
DMCA.com Protection Status