PHONG CÁCH SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI NHẬT

PHONG CÁCH SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI NHẬT

Những thành tựu to lớn của nền công nghiệp Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh chính là do họ đã sử dụng “lean production” (một phương thức sản xuất có khởi nguồn từ Nhật, sản xuất tuần tự, đáp[...]

read more
DMCA.com Protection Status