TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN .NET (LƯƠNG HẤP DẪN)

TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN .NET (LƯƠNG HẤP DẪN)

Mô tả công việc: * Thiết kế và lập trình phát triển sản phẩm * Lập trình cho các dự án theo yêu cầu của khách hàng (Phần mềm kế toán, Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương, ERP,[...]

read more