ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI HEURISTIC TRONG LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI HEURISTIC TRONG LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Lập kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp là một bài toán khó, thông thường sẽ khó tìm được thuật toán cho một bài toán tối ưu. Thuật giải Heuristic sẽ giúp giải bài toán một cách phù hợp.[...]

read more
DMCA.com Protection Status