MA TRẬN QUẢN LÝ THỜI GIAN

MA TRẬN QUẢN LÝ THỜI GIAN

Ma trận quản lý thời gian (“Time Management Matrix”) là một trong các công cụ quản lý thời gian hết sức hiệu quả mà những người thành đạt thường sử dụng. Đây là công cụ mà Stephen Covey đưa ra[...]

read more
DMCA.com Protection Status