CÔNG CỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – BSC VÀ KPI

CÔNG CỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – BSC VÀ KPI

I. Tổng quan về BSC BSC là gì? Balanced scorecard (thẻ điểm cân bằng) là hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, được sử dụng tại các tổ chức kinh doanh, phi lợi nhuận và chính[...]

read more

KPI LÀ GÌ?

1.     Đánh giá công việc theo KPI – test KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc[...]

read more

GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ THIẾT BỊ (PHẦN 2)

Phần 1: Bài toán hoạch định kênh phân phối và quản trị quan hệ khách hàng  Bài toán đánh giá hiệu quả của nhân viên kinh doanh 1.Bài toán đánh giá hiệu quả của nhân viên kinh doanh Trong một doanh[...]

read more
DMCA.com Protection Status