GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ THIẾT BỊ (PHẦN 1)

GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ THIẾT BỊ (PHẦN 1)

Bài toán hoạch định kênh phân phối và quản trị quan hệ khách hàng  *Chúng ta thường thấy khi một tập đoàn nước ngoài muốn vào thị trường Việt Nam, họ thường tổ chức khảo sát, thăm dò ý kiến,[...]

read more