ĐƯỢC PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

ĐƯỢC PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 32 cho phép các doanh nghiệp được phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-5-2011.[...]

read more
DMCA.com Protection Status