IBM VIỆT NAM CUNG CẤP HẠ TẦNG CNTT CHO BIDV

IBM VIỆT NAM CUNG CẤP HẠ TẦNG CNTT CHO BIDV

IBM Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Bank for Investment and Development of Vietnam – BIDV) đã công bố việc hợp tác để xây dựng một hệ thống kinh doanh tích hợp và cộng[...]

read more
DMCA.com Protection Status