QUY TRÌNH LÀM HÀNG XUẤT: HÀNG AIR

QUY TRÌNH LÀM HÀNG XUẤT: HÀNG AIR

Sau khi ký hợp đồng ngoại thương, người xuất khẩu tiến hàng chuẩn bị hàng hóa và lập một số chứng từ cần thiết về hàng hóa để giao hàng cho hãng hàng không. Thông thường, họ ủy thác cho[...]

read more

QUY TRÌNH LÀM HÀNG NHẬP: HÀNG AIR

Đối với hàng air  Bước 1: – Nhận pre-alert từ đại lý nước ngoài MAWB, HAWB bằng mail hoặc bằng fax – Lập hồ sơ, theo dõi ngày hàng đến phải thông báo cho khách hàng kịp thời không được chậm[...]

read more
DMCA.com Protection Status