QUY TRÌNH LÀM HÀNG NHẬP: HÀNG SEA

QUY TRÌNH LÀM HÀNG NHẬP: HÀNG SEA

Đối với hàng sea Bước 1: – Nhận pre-alert từ đại lý nước ngoài bao gồm: MB/L, HB/L bằng mail or bằng fax Bước 2: – Lập hồ sơ, kiểm tra ngày tàu về, gửi manifest (bằng FAX) cho hãng[...]

read more
DMCA.com Protection Status