QUẢN TRỊ KHO (PHẦN 1)

QUẢN TRỊ KHO (PHẦN 1)

1.  Những khái niệm liên quan đến quản trị tồn kho 1.1. Vai trò của tồn kho Hàng tồn kho là tất cả những nguồn lực dự trữ nhằm đáp ứng cho nhu cầu hiện tại hoặc tương lai. Hàng[...]

read more

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG HỢP TÁC VỚI IBM

Theo bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) và Công ty IBM Việt Nam, OCB lựa chọn IBM trở thành nhà cung cấp và tư vấn CNTT cho ngân hàng. Đây là[...]

read more
DMCA.com Protection Status