GIẢI PHÁP ERP CHO NGÀNH BAO BÌ: BÀI TOÁN CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU

GIẢI PHÁP ERP CHO NGÀNH BAO BÌ: BÀI TOÁN CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU

1.TỔNG QUAN BÀI TOÁN CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU Ở phần trước ITG đã giới thiệu giải pháp cho bài toán tính giá thành kế hoạch phục vụ cho công tác tính giá bán cho khách hàng một cách hợp[...]

read more
DMCA.com Protection Status