ĐẠI Á BANK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN COREBANKING

ĐẠI Á BANK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN COREBANKING

Song song với dự án tái cấu trúc tổ chức và hoạt động để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới, Đại Á Ngân hàng cũng đang triển khai dự án Corebanking mới -TCBS. Với CoreBanking (Ngân[...]

read more
DMCA.com Protection Status