OCB TRIỂN KHAI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG LÕI CỦA CỦA TEMENOS AG

OCB TRIỂN KHAI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG LÕI CỦA CỦA TEMENOS AG

Ngày 19/12/2008, tại TP.HCM, ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông (OCB) và tập đoàn Temenos AG (Thụy Sỹ) đã ký kết triển khai hệ thống ngân hàng lõi. Hệ thống phần mềm Temenos T24 (T24) hợp nhất toàn[...]

read more
DMCA.com Protection Status