NGÀNH DỆT MAY – “ĐẤT” CỦA PHẦN MỀM NGOẠI

NGÀNH DỆT MAY – “ĐẤT” CỦA PHẦN MỀM NGOẠI

Hiện có tới 90% số phần mềm được sử dụng tại các công ty dệt may Việt Nam là sản phẩm ngoại. Ngành dệt may đang được xem như là “đất” của phần mềm ngoại. Sử dụng phần mềm Gerber[...]

read more
DMCA.com Protection Status