SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG GIAO NHẬN VẬN TẢI TRÊN THẾ GIỚI

SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG GIAO NHẬN VẬN TẢI TRÊN THẾ GIỚI

I. Sự ra đời và phát triển Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về dịch vụ giao nhận và người giao nhận. Chúng ta đều biết rằng một đặc điểm lớn nhất của buôn bán quốc tế là người[...]

read more

MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG RỦI RO TÍN DỤNG

Mô hình Logistic (Maddala[1], 1984) là mô hình định lượng trong đó biến phụ thuộc là biến giả, chỉ nhận 2 giá trị là 0 hoặc 1.  Mô hình này được ứng dụng rộng rãi trong phân tích kinh tế[...]

read more

VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Vận tải đa phương thức (Multimodal transport) quốc tế hay còn gọi là vận tải liên hợp (Combined transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trở lên, trên cơ[...]

read more

QUY TRÌNH LÀM HÀNG NHẬP: HÀNG SEA

Đối với hàng sea Bước 1: – Nhận pre-alert từ đại lý nước ngoài bao gồm: MB/L, HB/L bằng mail or bằng fax Bước 2: – Lập hồ sơ, kiểm tra ngày tàu về, gửi manifest (bằng FAX) cho hãng[...]

read more
DMCA.com Protection Status