THẤY GÌ TỪ HỆ THỐNG CORE BANKING SYMBOLS?

THẤY GÌ TỪ HỆ THỐNG CORE BANKING SYMBOLS?

Core Banking SYMBOLS là một giải pháp cho ngân hàng. Giải pháp này đã được ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Nhà TP.HCM (HDBank) triển khai trong vòng 11 tháng. Ngày 18/7/2008, tại TP.HCM, HDBank đã công bố[...]

read more
DMCA.com Protection Status