NGÂN HÀNG THƯỢNG HẢI XÂY DỰNG CORE BANKING VỚI GIẢI PHÁP HP & TEMENOS

NGÂN HÀNG THƯỢNG HẢI XÂY DỰNG CORE BANKING VỚI GIẢI PHÁP HP & TEMENOS

HP, Temenos và Ngân hàng cổ phần thương mại Thượng Hải vừa công bố triển khai hệ giải pháp Ngân hàng lõi nhằm hiện đại hóa và hợp lý hóa hoạt động của ngân hàng, giảm thời gian phát triển[...]

read more
DMCA.com Protection Status