TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 3S ERP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VẠN LỢI

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 3S ERP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VẠN LỢI

Ngày 25/04/2011, tại Công ty Cổ phần Thép Vạn Lợi, Công ty ITG Việt Nam và Công ty CP Thép Vạn Lợi đã tiến hành Kick off dự án triển khai giải pháp 3S ERP. Dự án được triển khai[...]

read more
DMCA.com Protection Status