KPI LÀ GÌ?

KPI LÀ GÌ?

1.     Đánh giá công việc theo KPI – test KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc[...]

read more
DMCA.com Protection Status