TÌM HIỂU VỀ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (P5)

TÌM HIỂU VỀ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (P5)

Việc ứng dụng SCM có thể gặp khó khăn gì? – Có sự tín nhiệm của các nhà cung cấp và đối tác: Việc tự động hoá dây chuyền cung ứng khá phức tạp và khó khăn. Nhân viên của[...]

read more

TÌM HIỂU VỀ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (P3)

ERP và SCM – thế nào là hợp lý? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên bạn cần làm rõ hai vấn đề: ERP là gì và ERP tác động lên SCM như thế nào? ERP – Hệ thống[...]

read more
DMCA.com Protection Status