GIẢI PHÁP CỦA BUSINESS OBJECTS

GIẢI PHÁP CỦA BUSINESS OBJECTS

Sản phẩm của Business Objects chia thành ba dòng chính: tích hợp dữ liệu, nền tảng nghiệp vụ thông minh, và các ứng dụng phân tích doanh nghiệp.[...]

read more
DMCA.com Protection Status