NÂNG CẤP PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3S FINANCE 7.5 PHIÊN BẢN TIẾNG TRUNG VÀ TIẾNG NHẬT LÊN 3S FINANCE 8i

NÂNG CẤP PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3S FINANCE 7.5 PHIÊN BẢN TIẾNG TRUNG VÀ TIẾNG NHẬT LÊN 3S FINANCE 8i

Phòng nghiên cứu phát triển Công ty ITG Việt Nam đã phát hành phiên bản phần mềm quản lý tài chính kế toán 3S Finance 8i giao diện tiếng Nhật và tiếng Trung với nhiều tính năng ưu việt hơn[...]

read more
DMCA.com Protection Status