3S CRM

Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng 3S CRM hỗ trợ doanh nghiệp phục vụ khách hàng được tốt hơn thông qua việc tạo điều kiện cho nhân viên thực thi tốt mỗi quan hệ với khách hàng và giúp cho việc quản lý khách hàng được hiệu quả.

Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng 3S CRM là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý khách hàng xuyên suốt toàn bộ quá trình từ khách hàng tiềm năng, các cơ hội kinh doanh, các giao dịch bán hàng, đến dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng 3S CRM không đơn thuần là 1 phần mềm quản lý quan hệ khách hàng độc lập mà là 1 module được thiết kế trong bộ core của giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 3S ERP, được kết nối một cách hữu cơ với các phân hệ khác như: phân hệ quản lý bán hàng, phân hệ quản lý mua hàng, phân hệ hàng tồn kho, … tạo thành một quy trình quản lý khép kín trong các bộ phận của doanh nghiệp.

Quản lý hồ sơ khách hàng: Quy trình quản lý khách hàng được tự động hóa từ bước thu thập thông tin khách hàng đến việc đánh giá, phân loại khách hàng. Bao gồm:

 • Thu thập thông tin khách hàng.
 • Phân nhóm khách hàng (Khách hàng, nhà cung cấp, đối tác).
 • Theo dõi quá trình tiếp cận và giao dịch với khách hàng.
 • Đánh giá, phân loại khách hàng theo mức độ tiềm năng.
 • Quản lý thông tin liên hệ, đối tác

Quản lý cơ hội bán hàng: Quản lý các cơ hội bán hàng phát sinh từ các khách hàng đang quản lý. Bao gồm các bước:

 • Tạo cơ hội bán hàng mới cho 1 khách hàng.
 • Đánh giá, phân loại cơ hội bán hàng theo mức độ khả thi.
 • Theo dõi quá trình giao dịch với khách hàng liên quan đến cơ hội bán hàng.
 • Kết thúc và đóng cơ hội bán hàng.

Quản lý lịch hẹn và giao dịch: Cho phép theo dõi quá trình giao dịch với khách hàng từ khâu lập kế hoạch đến khâu thực hiện và theo dõi lịch sử giao dịch.

 • Lập lịch cuộc gọi
 • Lập lịch hẹn
 • Theo dõi quá trình thực hiện
 • Theo dõi lịch sử giao dịch

Quản lý dịch vụ khách hàng: Chức năng quản lý dịch vụ khách hàng bao gồm các hoạt động sau:

 • Quản lý thông tin yêu cầu bảo hành, hỗ trợ, khiếu nại của khách hàng: Tên khách hàng, chủ đề yêu cầu của khách hàng, mô tả yêu cầu, phương án giải quyết, mức độ ưu tiên, tình trạng xử lý, người chịu trách nhiệm giải quyết.
 • Lịch gọi, lịch gặp và các giao dịch xử lý yêu cầu của khách hàng.
 • Lịch sử giao dịch xử lý yêu cầu, chăm sóc khách hàng.

DMCA.com Protection Status