Quản trị Nghiên cứu, Thiết kế và xác định giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp Sản xuất Cơ khí

Quản trị Nghiên cứu, Thiết kế và xác định giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp Sản xuất Cơ khí

By In Diễn đàn On


Nghiên cứu và thiết kế là công việc rất quan trọng của một Công ty Sản xuất theo đơn đặt hàng đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực cơ khí. Đối với hệ thống ERP thì công việc Nghiên cứu và thiết kế càng chính xác bao nhiêu thì công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp càng trở nên dễ dàng bấy nhiêu.

Mô hình Quản trị Nghiên cứu, thiết kế và xác định giá thành kế hoạch sản phẩm trong Giải pháp 3S ERP .iMFG chuyên ngành Sản xuất Cơ khí.

R&D09052016Những lợi ích cơ bản mà chức năng Quản trị Nghiên cứu, thiết kế và xác định giá thành kế hoạch sản phẩm trong giải pháp 3S ERP .iMFG chuyên ngành Sản xuất cơ khí mang lại cho doanh nghiệp.

loi ich

Mời tham khảo Giải pháp tiếp theo cho các bài toán của một Doanh nghiệp Sản xuất Cơ khí trong Giải pháp 3S ERP .iMFG chuyên ngành Sản xuất Cơ khí.

  • Quản trị Sản xuất – Kho – Chất lượng cho Nhà máy sản xuất (Bài 3)


DMCA.com Protection Status