MICROSOFT DYNAMICS AX VÀ NGÀNH XÂY DỰNG
>

MICROSOFT DYNAMICS AX VÀ NGÀNH XÂY DỰNG

05/10/2010 |
|

Các nhà thầu thành công điển hình thường là những người nổi tiếng trong việc thực hiện dự án đúng thời hạn với ngân sách hợp lý. Và những nhà thầu có đầu tư vào công nghệ thông tin đang thực hiện các dự án hiệu quả hơn, các dự án có chất lượng cao hơn và làm hài lòng đội ngũ lao động hơn.

Microsoft Dynamics cung cấp một hệ thống mạnh mẽ giúp các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng quản lý các quy trình kinh doanh liên hợp mà không cần đến một hệ thông công nghệ thông tin quá công kềnh, đắt đỏ. Các giải pháp này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đồng thời tăng giá trị doanh nghiệp, cải thiện mối quan hệ với khách hàng và nhà cung ứng, và ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.
Những lợi ích của các giải pháp Dynamics solutions đối với ngành xây dựng

* Tích hợp các hoạt động kinh doanh: hệ thống phần mềm tích hợp sẽ hỗ trợ những quy trình kinh doanh then chốt như quản lý dự án, mua hàng, và quản lý chi phí nhân công một cách mềm dẻo để thích ứng với các yêu cầu thay đổi. Các nhà thầu sẽ được cung cấp thông tin và các công cụ quản lý về sự đầu tư của họ, cải thiện hiệu quả và tăng lãi
* Quản lý dự án hiệu quả hơn: truy cập nhanh chóng vào các dữ liệu trong toàn bộ tổ chức. Quản lý dự án tích hợp sẽ cung cấp các thông tin chính xác giúp nhà quản lý ra những quyết định tốt hơn, và có một tầm ảnh hưởng xác đáng đối với các điểm mấu chốt. Các hoạt động xây dựng được phân lịch và được thực thi đúng thời hạn thích hợp, và nhà quản lý dự án có thời gian để nghiên cứu nhiều hơn về nhân công, nguyên vật liệu, và các nhà thầu phụ.
* Tự động các hoạt động văn phòng: hợp lý hóa các công việc văn phòng thông qua việc xử lý tự động. Tự động về việc mua nguyên vật liệu và thời gian mua, và tự động thực hiện các hóa đơn nhờ sử dụng luật kinh doanh đã có sẵn để tính toán chi phí. Nhờ vậy, bạn có nhiều thời gian để tăng giá trị dịch vụ, điều đó sẽ góp phần trực tiếp vào việc tăng lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI).
* Hợp lý hóa giao tiếp nội bộ: giải pháp Portal (cổng giai tiếp nội bộ) có thể giúp bạn tăng việc giao tiếp nội bộ thông qua một giao diện mạnh mẽ. Sử dụng Portal để xem xét và phổ biến các tài liệu chuyên ngành, báo cáo, các câu hỏi, thông báo. Những chỉ thị kinh doanh then chốt đến liên quan đến một vai trò đặc biệt, hoặc liên quan đến dự án, để cung cấp thông tin cho nhân việc giúp họ quản lý công việc hiệu quả hơn. Chia sẻ thư viện tài liệu của dự án để việc tổ chức nhóm, meeting, tổ chức công việc hiệu quả hơn. Hệ thống bảo mật mạnh mẽ giúp người dùng có thể bảo vệ những thông tin kinh doanh then chốt trong khi dữ liệu vẫn được hiển thị
* Cải thiện mối quan hệ với khách hàng: triển khai các ứng dụng phần mềm mạnh mẽ giúp doanh nghiệp cải thiện được mối quan hệ và mức độ trung thành với khách hàng. Giải pháp CRM hỗ trợ và theo dõi tất cả các hoạt động liên quan đến khách hàng. Thông qua từng phạm vi dự án, từ khi khởi công đến khi hoàn thành, CRM có thể giúp doanh nghiệp quản lý các hợp đồng thông qua một quy trình chỉ dẫn với các điều lệ đã được xác định, tự động lập lộ trình, khai báo, phê chuẩn, sự leo thang

(http://eac.vn – Theo Saokhue Solution)

MICROSOFT DYNAMICS AX VÀ NGÀNH XÂY DỰNG
Đánh giá bài viết

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu