MICROSOFT DYNAMICS AX CHO NGÀNH DỆT MAY

05/10/2010 |
|

 

 

 

 

Có tầm nhìn thấu đáo để ứng phó hiệu quả với các điều kiện thay đổi.
Vận hành các quy trình mô phỏng và tạo mẫu mới để thích nghi hiệu quả với các thay đổi ở các dòng sản phẩm, năng suất, đối tác cung ứng, các vùng địa lý nơi sản xuấ t, liên kết dọc và phân phối.

Sắp xếp hợp lý các giao dịch tương tác của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tận dụng chức năng hỗ trợ đa tiền tệ , đa ngôn ngữ và đa vị trí để đẩy nhanh tốc độ giao dịch, cải thiện tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các bá o cáo tài chính hợp nhất.

(http://eac.vn – Tổng hợp từ erp4vn.net)

MICROSOFT DYNAMICS AX CHO NGÀNH DỆT MAY
Đánh giá bài viết

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu