GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ERP) CHO NGÀNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ERP) CHO NGÀNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM

By In ERP On 02/03/2016


Kết tinh từ kinh nghiệm thực tế và quá trình đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng quản lý tại các Doanh nghiệp Sản xuất, Phân phối Dược phẩm trong nước những năm gần đây – ITG Việt Nam đã xây dựng và triển khai thành công Giải pháp 3S ERP .iSCM. Đây là Giải pháp quản trị mang tính tổng thể dành riêng cho Doanh nghiệp Sản xuất và Phân phối Dược phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn GMP – WHO và GSP – WHO.

Với nhiều tính năng ưu việt vượt trội 3S ERP .iSCM giúp Doanh nghiệp giải quyết hàng loạt các khó khăn trong quá trình sản xuất liên tục, đồng thời thắt chặt và chuẩn hóa quy trình quản lý. Một số đơn vị đã lựa chọn và áp dụng giải pháp 3S ERP .iSCM của ITG Việt Nam rất hiệu quả như: Công ty Công nghệ cao Traphaco; Nhà máy Dược phẩm Vĩnh Phúc (trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplamtex); Công ty Dược phẩm Gia Định…

Mô hình tổng thể Giải pháp 3S ERP .iSCM chuyên ngành Sản xuất và Phân phối Dược phẩm được mô tả như sau:

qt

Giải pháp 3S ERP .iSCM chuyên ngành Sản xuất và Phân phối Dược phẩm giúp Doanh nghiệp giải quyết các bài toán quản trị gồm;

  • Nghiên cứu & phát triển sản phẩm và xác định Giá thành kế hoạch (Bài 2)
  • Quản trị các kênh phân phối và bán hàng (Bài 3)
  • Quản trị sản xuất – Kho (Bài 4)
  • Quản trị Chất lượng (Bài 5)
  • Quản trị Kế hoạch nguyên vật liệu – Mua hàng (Bài 6)
  • Quản trị giá thành sản phẩm (Bài 7)
  • Quản trị chi phí – dòng tiền với nguyên tắc 80/20 (Bài 8)
  • Quản trị nhân sự – chấm công – tính lương (Bài 9)
  • Quản trị các chỉ tiêu KPIs và Báo cáo quản trị BI (Bài 10)

Dưới đây là những lợi ích cơ bản mà 3S ERP .iSCM mang lại:

loi.ich

ITG. dia chi

 

 

 


About the Author

PhuongHo