Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp ERP và những lợi ích cho đơn vị Sản xuất

10/03/2017 |
|

Thông thường trong các doanh nghiệp, mỗi phòng ban sẽ dùng một loại phần mềm khác nhau. Khi dùng từng app riêng lẻ như cách truyền thống, việc kết nối các dữ liệu với nhau rất khó, nhất là khi khối lượng dữ liệu lớn hoặc phần mềm không tương thích với nhau, thế nên sự phối hợp giữa nhiều bộ phận của một công ty trở nên khó khăn, tốn kém, mất thời gian. Hệ thống Giải pháp ERP thì gom hết tất cả những phần mềm riêng lại với nhau và chỉ sử dụng một cơ sở dữ liệu duy nhất để tất cả mọi người, mọi phòng ban đều có thể truy cập vào và chia sẻ dữ liệu cho nhau.

san xuat

Xét về tính năng và hiệu quả, trong quá trình hoạt động, hệ thống ERP sẽ mang lại một số kết quả cho Doanh nghiệp Sản xuất như sau:

  • Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc tinh giản các quy trình.
  • Hỗ trợ tốt hơn việc đưa ra các chiến lược kinh doanh nhờ việc đồng bộ hóa dữ liệu và các báo cáo thời gian thực
  • Quản lý kho tốt hơn bằng việc loại bỏ cac quy trình bằng tay qua đó nâng cao độ chính xác trong công tác kiểm kê.
  • Cải thiện công tác quản lý và giám sát dữ liệu bán hàng.
  • Tối ưu hóa sản xuất qua việc nâng cao hiệu quả của công tác thực hiện kế hoạch, vận hành và giảm chi phí.
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách tự động hóa các quy trình kiểm soát chất lượng: lên kế hoạch, kiểm tra, chứng nhận, thông báo và kiếm soát.
  • Hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán, tài chính được tốt hơn.
  • Tiết kiệm thời gian trong vận hành sản xuất, tạo quỹ thời gian cho Doanh nghiệp.
  • 3S ERP do ITG Việt Nam nghiên cứu và phát triển là bộ Giải pháp có thể đáp ứng được nhu cầu quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động cho Doanh nghiệp nói chung và đơn vị sản xuất nói riêng.
Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp ERP và những lợi ích cho đơn vị Sản xuất
Đánh giá bài viết

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu