Giải pháp ERP cho doanh nghiệp sản xuất
>

Giải pháp ERP cho doanh nghiệp sản xuất

15/09/2017 |
|

Đối với doanh nghiệp sản xuất quản lý quá trình sản xuất rất quan trọng. Tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất làm việc là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp bạn đáp ứng kịp thời tốc độ của thị trường,tiết kiệm chi phí và giảm số hàng tồn kho. Giải pháp ERP cho doanh nghiệp sản xuất cung cấp những công cụ cần thiết giúp bạn dự báo và lập kế hoạch sản xuất, dự tính số lượng vật liệu thay đổi theo thời điểm, tính toán chi phí sản xuất của cả hệ thống và quản lý từng khâu sản xuất, đây là một giải pháp hiệu quả giúp hợp lý hóa toàn bộ quy trình quản lý sản xuất của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Giải pháp ERP cho doanh nghiệp sản xuất cho phép lập kế hoạch sản xuất

Từ các nguồn dữ liệu đầu vào dựa trên tình hình dự báo của thị trường, lượng vật tư tồn kho, lượng vật tư đã đặt hàng (Hợp đồng), lượng thành phẩm tồn kho. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra nguồn lực sản xuất của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào để đánh giá khả năng đáp ứng sản xuất của doanh nghiệp. Việc dự báo và lập kế hoạch cũng được tính toán dựa trên dự báo đơn đặt hàng bán hàng và kế hoạch sản xuất chung của từng đơn vị.

young man lookig at drawing business concept on wall

Định lượng nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất

Hệ thống ERP cho doanh nghiệp sản xuất hỗ trợ chọn các tiêu chí cho việc phân tích, tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cũng như nhu cầu về sản xuất như đơn đặt hàng, lệnh sản xuất, các kế hoạch sản xuất và số lượng tồn kho tối thiểu. Hệ thống hỗ trợ tính toán thời điểm và tự động hoạch định thời điểm đặt hàng dựa trên thời gian giao hàng của nhà cung cấp.

Quản lý từng quá trình sản xuất

Hệ thống này có khả năng lập lên các quy trình sản xuất, lên lịch sản xuất, theo dõi tồn kho và lập các lệnh sản xuất tương ứng.

Hệ thống hỗ trợ tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần chuyển từ kho nguyên vật liệu sang kho sản xuất dựa vào định mức nguyên vật liệu của thành phẩm. Sau khi lập báo cáo hoàn thành, hệ thống hỗ trợ tự động nhập kho thành phẩm với số lượng sản phẩm hoàn thành bằng số lượng trên báo cáo. Hệ thống cũng sẽ tự động trừ kho số lượng nguyên vật liệu tương ứng và tính toán lại giá thành cho thành phẩm.

Tính toán chi phí và giá thành toàn hệ thống

Phân hệ này hỗ trợ tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất thực tế. Sau mỗi kỳ kế toán, Kế toán thống kê các chi phí chung phát sinh trong sản xuất. Những chi phí này được tập hợp đánh giá vào cuối kỳ sản xuất để phân bổ chi phí cho các thành phẩm nhập trong kỳ

Giải pháp ERP cho doanh nghiệp sản xuất
Đánh giá bài viết

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu