-->

News - Events | PRESS SAID ABOUT US

(Tiếng Việt) ITG nghiệm thu dự án ERP tại Kowon Việt Nam

Monday April 1st, 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) ITG golive dự án 3S DMS: Quản trị hệ thống phân phối tại tập đoàn Elmich

Tuesday February 12th, 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) ITG nghiệm thu hệ thống ERP tại Công ty TNHH bao bì Đức Anh

Sunday January 27th, 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) ITG go-live hệ thống ERP: Quản trị tổng thể doanh nghiệp tại Kansaipain

Tuesday January 1st, 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Lễ khánh thành Nhà máy In và Bao bì Goldsun Quế Võ Bắc Ninh

Friday November 16th, 2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Năm thứ hai liên tiếp ITG nằm trong Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

Wednesday September 19th, 2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) ITG khởi động dự án ERP tại Công ty CP Dược phẩm Hà Tây

Wednesday September 12th, 2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
1 2 3 8

Typical customers