ĐẠI Á BANK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN COREBANKING

05/10/2010 |
|

Song song với dự án tái cấu trúc tổ chức và hoạt động để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới, Đại Á Ngân hàng cũng đang triển khai dự án Corebanking mới -TCBS.

Với CoreBanking (Ngân hàng lõi) -TCBS, Đại Á Ngân hàng kỳ vọng phần mềm này sẽ đáp ứng các đòi hỏi khắt khe của một hệ thống giao dịch hiện đại, quản lý rủi ro, kiểm soát an toàn, xử lý giao dịch nhanh chóng cũng như đáp ứng yêu cầu ứng dụng khi đưa sản phẩm dịch mới ra thị trường một cách nhanh chóng nhất. Công ty tin học Á Châu AICT, đối tác của Đại Á Ngân hàng, là nhà cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin.

Hiện nay, Đại Á đang sử dụng phần mềm ngân hàng lõi Smartbank. Từ lúc đưa vào sử dụng vào tháng 11-2007 đến nay, Smartbank đã giúp cho CBNV từng bước tiếp cận và làm quen với công nghệ quản lý tiên tiến và thực sự đóng góp rất lớn vào hiệu quả quản lý, điều hành cũng như phát triển hệ thống. Tuy nhiên do nhu cầu nâng cao công tác quản lý, phát triển thị trường, sản phẩm dịch vụ, Smartbank không đáp ứng được.

Dự kiến đến tháng 6-2010, dự án Corebanking – TCBS tại Đại Á Ngân hàng sẽ hòan tất và đưa vào sử dụng.

(http://eac.vn – ANTĐ)

ĐẠI Á BANK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN COREBANKING
Đánh giá bài viết

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu