Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG 05 LẬP TRÌNH VIÊN .NET [HẠN NỘP 15/12/2017]

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN .NET  Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên .Net Số lượng cần tuyển: 05 người Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội – Tầng 7, Tòa[...]

read more

ITG Tuyển gấp Lập trình viên .NET

Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên .Net Số lượng cần tuyển: 05 người Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội – Tầng 7, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay,[...]

read more

Tuyển Chuyên viên Triển khai Phần mềm Kế toán, Quản trị Doanh nghiệp (ERP)

Để đáp ứng yêu cầu công việc thực tế, ITG thông báo tuyển dụng nhân sự tại 1 số vị trí nhu sau: Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên triển khai phần mềm kế toán, quản trị DN (ERP) Số lượng[...]

read more

TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM ERP

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, ITG cần tuyển dụng nhân sự vị trí: Chuyên viên kinh doanh Phần mềm ERP. Nội dung chi tiết như sau: Số lượng cần tuyển: 05 người Nơi làm việc: Hà[...]

read more

Tuyển Chuyên viên Tư vấn Triển khai Giải pháp Phần mềm QTDN (ERP)

Để đáp ứng yêu cầu công việc thực tế, ITG cần tuyển Nhân sự – Vị trí: Chuyên viên Tư vấn Triển khai Phần mềm Quản trị Doan nghiệp (ERP) Số lượng cần tuyển: 03 người Nơi làm việc: Hà[...]

read more

TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN .NET

Để đáp ứng yêu cầu công việc thực tế, ITG Việt Nam cần tuyển dụng Nhân sự tại một số vị trí như sau: Vị trí tuyển dụng: LẬP TRÌNH VIÊN Số lượng cần tuyển: 03 người Nơi làm việc: Hà[...]

read more

TUYỂN NHÂN VIÊN KIỂM THỬ / TESTER

Để đáp ứng yêu cầu thực tế của công việc, ITG Việt Nam cần tuyển Nhân sự vị trí như sau: Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester) Số lượng cần tuyển: 02 người Nơi làm[...]

read more