-->

Tin tức - sự kiện | BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

QUẢN LÝ VÀ IN HÓA ĐƠN GTGT VỚI 3S FINANCE, 3S ERP

15/11/2010

Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2011, các doanh nghiệp sẽ tự chủ trong việc in và sử dụng hóa đơn. Hóa đơn có thể được lập dưới 3 hình thức: đặt in, tự in, hóa đơn điện tử. Các dòng sản phẩm 3S của...

TRƯỜNG CĐKT PHÚ THỌ ĐÀO TẠO PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 3S ERP

16/09/2010

Sau quá trình xây dựng và hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ và Công ty Giải pháp Phần mềm ITG Việt Nam. Giải pháp 3S ERP (Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể) đã chính thức được áp...
1 15 16 17

Khách hàng tiêu biểu