-->

Sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh là xu hướng tất yếu

17/08/2018

Theo tổng cục thuế, trong năm 2017 có tới 9.000 doanh nghiệp thông báo phát...

Giới thiệu về phần mềm kế toán ERP

13/09/2017

ERP (Enterprise resource planning) là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Phần mềm ERP được...

SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

01/03/2012

Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ NHỮNG ĐIỀU NÊN HOÀN THIỆN

28/02/2012

Mục đích của báo cáo thường niên là nhằm giới thiệu cho các nhà đầu...

Khách hàng tiêu biểu