-->

CÁC NHÂN TỐ TẠO NÊN MỘT HỆ THỐNG CRM THÀNH CÔNG

06/09/2010

Như chúng ta đã biết, chiến lược CRM là nhân tố quyết định sự thành...

BPM GIÚP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CỦA CRM

06/09/2010

Trong kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải không ngừng phát triển hàng hoá, dịch vụ...

ĐẶT KHÁCH HÀNG Ở VỊ TRÍ TRUNG TÂM

06/09/2010

Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) ra đời với mục đích giúp các doanh...
1 7 8 9

Khách hàng tiêu biểu