BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ SẢN XUẤT KHI SỬ DỤNG 3S ERP

01/10/2014 |
|

I.       Giới thiệu chung

Trong doanh nghiệp, dù có sử dụng hệ thống phần mềm ERP như thế nào thì cũng đều hướng đến mục tiêu cuối cùng “ Tối đa hóa lợi nhuận” .

Có thể đưa ra 2 bài toán được đưa ra khi nhắc đến mục tiêu trên là:

 1. Bài toán giảm chi phí: theo đó, các nhà quản trị tìm mọi cách giảm chi phí hoạt động doanh nghiệp (chi phí sản xuất, chi phí nhân công, chi phí máy móc…)
 2. Bài toán tăng doanh thu: còn những nhà quản trị đi theo hướng này thì tiến hành chỉnh sửa lại các lỗi hoạt động trong hệ thống. Ví dụ như: nâng cấp hệ thống máy móc, đào tạo nhân sự…Tạo ra năng suất lao động cao hơn để từ đó gia tăng lợi nhuận, dựa trên những tính toán chặt chẽ sao cho mức gia tăng lợi nhuận phải cao hơn mức đầu tư thêm.

Mỗi bài toán đưa ra thì đều có những ưu điểm và nhước điểm riêng. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ xin đề cập tới các câu trả lời cho Bài toán giảm chi phí hay tối ưu hóa chi phí sản xuất mà giải pháp phần mềm quản tị doanh nghiệp 3S ERP giải quyết được khi đi vào hoạt động của doanh nghiệp

II.    Bài toán tối ưu hóa chi phí sản xuất – tối ưu hóa nguyên vật liệu

Tối ưu hóa nguyên vật liệu nghĩa là làm giảm chi phí liên quan đến nguyên vật liệu để làm được điều này, doanh nghiệp phải có hoạch định và quản lý được nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Để làm được như vậy, doanh nghiệp cần sử dụng hệ thống MRP (Material Requirements Planing).

Vậy MRP là gì?

Trong quá trình sản xuất, nhà quản trị luôn phải tìm câu trả lời cho 3 câu hỏi cơ bản:

 • Cần cái gì (để sản xuất)?
 • Số lượng bao nhiêu?
 • Khi nào thì cần?

MRP được thiết kế để trả lời đồng bộ cả 3 câu hỏi này.

MRP là một phân hệ con của hệ thống phần mềm ERP hoạt động dựa trên chương trình máy tính để hoạch định và quản lý nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của một doanh nghiệp.

Tại sao sử dụng hệ thống MRP lại tối ưu hóa nguyên vật liệu?

 • Doanh nghiệp trả lời được câu hỏi cần gì cho sản xuất sẽ xác định được nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất. Đây là bước đầu tiên và là bước quan trọng nhất, ảnh hưởng đến toàn bộ những giai đoạn sau và kết quả hoat động sản xuất.

Từ yêu cầu sản xuất, nguyên vật liệu được xác định chính xác để có đầu vào cho sản xuất, xác định nhà cung cấp từ đó có các kế hoạch phân bổ về thời gian, nguyên vật liệu sao cho không bị thiếu nguyên vật liệu sản xuất và trả hàng kịp tiến độ.

 • Xác định được số lượng cần thiết giúp tối ưu hóa chi phí lưu kho nguyên vật liệu. Nguyên liệu nhập về đủ lượng đưa vào sản xuất sẽ giảm bớt chi phí lưu kho hoặc các chi phí tồn kho,  xác định mức dự trữ hợp lý, đúng thời điểm, giảm thời gian chờ đợi và những trở ngại cho sản xuất.
 • Xác  định đúng thời gian cần đến nguyên vật liệu làm gia tăng năng xuất lao động, giảm thời gian sản xuất và thời gian cung ứng.

Hiệu quả chung:

 • Tạo sự thoả mãn và niềm tin tưởng cho khách hàng.
 • Tạo điều kiện cho các bộ phận phối hợp chặt chẽ thống nhất với nhau, phát huy tổng hợp khả năng sản xuất của doanh nghiệp.
 • Tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Chi tiết trong Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp 3S ERP:

Hình 1. Hoạch định và quản lý nhu cầu vật tư

Ngoài ra, để giải quyết bài toán tối ưu hóa nhân công và tối ưu hóa máy móc thì cần lập kế hoạch sản xuất 1 cách hợp lý và điều độ quá trình sản xuất đúng kế hoạch. Và chức năng lập kế hoạch sản xuất trong hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP sẽ thực hiện việc đó.

 

BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ SẢN XUẤT KHI SỬ DỤNG 3S ERP
Đánh giá bài viết

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu